mm1313午夜福利免费视频

mm1313午夜福利免费视频

 伤寒初起羌活汤,苍芷芎细合羌防,生地芩草姜葱入,便秘之时加大黄。能令痈疽内消,使毒内化,尿色赤污,从小便而出。

【方歌】二神丸治脾肾弱,饮食不化泻黎明,肉果补脾骨脂肾,主治:此丸治痈疽已溃,虚火上炎,口干作渴者,宜服之。 大黄荆芥穗赤芍青皮生地黄山查木通牛蒡子炒桃仁紫花地丁蝉蜕葛根地龙红花芦根水煎药服。

时痢者,乃痢疾时复感时气也,身热无汗,遍身疼痛,热为邪束,频作呕逆,须以仓廪汤散之,先解时邪,其痢自止。初起肥疮,宜擦肥油膏,用久则效。

然在骨节之处,溃久大泄气血,每成疮痨之证。加减理中寒吐虫,人参干姜白术从,川椒乌梅伏虫动,煎成服下即安宁。

主治:治误食毒物,致成瘰历,其功甚速。 脓将成,必行托里。

麴麦二陈食积嗽,陈半苓草川黄连,山查麦芽衶麴炒,栝蒌枳实一同煎。 (十全大补汤)人参黄耆蜜炙茯苓当归白术土炒肉桂甘草炙白芍酒炒熟地黄川芎引用煨姜水煎服。

Leave a Reply