Vol501女神杨晨晨sugar厦门旅拍轻薄黑色镂空服饰秀豪乳翘臀诱惑写真65P杨晨晨画语界

Vol501女神杨晨晨sugar厦门旅拍轻薄黑色镂空服饰秀豪乳翘臀诱惑写真65P杨晨晨画语界

桂枝症复提恶风者,见恶寒不甚。以小柴胡汤与之,所以断太阳之来路。

不发汗而反下之,热反内陷,寒气随热而入,入于胸必结,瘀热在里故也。”则所云须表里实,津液自和,便自汗出愈者,为稀热粥示法耳。

伤寒、中风、杂病,皆有外证。但欲寐,即是不得眠。

少阴四逆,小便自利,虚寒也,四逆汤及真武汤去茯苓;小便秘或赤,知内有热也;小便自利,其人如狂,小腹满,知不为热,乃蓄血也。风寒本自相因,必风先开腠理,寒得入于经络。

 且麻黄脉症,但可用桂枝更汗,不可先用桂枝发汗。同是呕吐汗出,小便数、少者可治,自利烦躁,不得卧者死。

辞异而义则同,故脉浮数浮紧者,皆是麻黄症。太阴为开,又为阴中之至阴,故主里寒自利。

Leave a Reply