No820菲儿黑直长的诱惑写真套图39P菲儿爱尤物

No820菲儿黑直长的诱惑写真套图39P菲儿爱尤物

有子肿者,水停而不行也,法宜化气行水。若二日一作,则六十日解。

今则不泻不闭,而欲出不出,其为肺气之滞,心血之涩也明甚,何得即以湿、热蕴酿加之?上膈篇,以气为上膈,食饮入而还出,虫为下膈,食晬时乃出,即反胃转膈之证。

法宜养阴清热为主,方用大剂导赤散,加洋参、黄连主之,解见上。仲景以此方治汗、吐、下后虚烦不得眠,心中懊憹者,是取其有既济之功。

查人参,性甘微寒,主补五脏,五脏为阴,是补阴之品,非回阳之品也,明甚。对治血症,无论其为血热妄行,或阴虚火动,或阳不统血,皆先选用甘草干姜汤加血馀炭,以止其血,然后才对症下药,屡屡获效。

治痢者当在心、肺二处求之,切勿惑于夏伤于暑,秋必成痢。法宜清燥养血为主,方用芍药甘草汤主之,或加二冬、白蜜亦可。

喻嘉言谓阳虚,邪害空窍为本,而风从外入者,必挟身中素有之邪,或火或气或痰而为标耶。若证有可疑,寒热不辨,宜服嘉禾散。

Leave a Reply